ПЕРЕМАГАЄМО РАЗОМ: -10% знижена ціна на КОМБІкорма
З виробничого досвіду птахопідприємництва
  • 2662

З виробничого досвіду птахопідприємництва

Кожен господар знає, що висока продуктивність птиці більше ніж на 50% залежить від годівлі. Затрати на корми становлять більше ніж 70 % від загальних витрат на вирощування та утримання курчат-бройлерів. Тому особливої уваги при вирощуванні бройлерів потрібно звернути саме на годівлю.

У фермерському господарстві “Журавушка” виробництвом птиці бройлера займаються понад 6 років. Комбікорм виготовляють за спрощеною рецептурою, з використанням власної зернової частини та амінокислотного вітамінно-мінерального кормового концентрату ЖИВИНА.

З метою оцінки ефективності використання АВМКК ЖИВИНА в нашому господарстві та за нашої ініціативи було проведено виробничий дослід за схемою, наведеною в таблиці 1.

Таблиця 1. Схема виробничого досліду з використанням АВМКК ЖИВИНА  в ФГ “Журавушка”

Групи тварин

Періоди досліду

зрівняльний

(0-14діб)

основний

14-21 діб

22-28 діб

29-35 діб

36-55 діб

Контрольна

Комбікорм промислового виробництва (Основний раціон (ОР))

Комбікорм власного виробництва (Основний раціон (ОР))

ОР

ОР

ОР

Дослідна

Заміна 10% ОР на ЖИВИНА АВМКК

Заміна 7% ОР на ЖИВИНА АВМКК Заміна 5% ОР на ЖИВИНА АВМКК Заміна 3% ОР на ЖИВИНА АВМКК

Для проведення досліду було сформовано дві рівнозначні групи курчат-бройлерів по 5 тисяч голів у кожній. Загальні умови утримання курчат були рівнозначні (на грубій підстилці). До двотижневого віку курчата споживали комбікорм промислового виробництва.

Комбікорм власного виробництва в господарстві ФГ `Журавушка` виготовлявся технологом та згодовувався курчатам-бройлерам з 2-х тижневого віку. Технологічна схема кормовиробництва наступна: дробарка, вертикальний змішувач, бункер для зберігання та розвантаження.  Схема використання в раціонах АВМКК ЖИВИНА наступна: з 2-х до 3-х недільного віку – 10%, з 3-х недільного до 4-х недільного віку – 7%, з 4-х до 5-ти недільного віку – 5%, з 5-ти до 6-ти недільного віку – 3%.

При постійному застосуванні ЖИВИНи в годівлі курчат-бройлерів  продуктивність птиці у дослідній групі підвищилася в середньому на 12% порівняно з аналогами контрольної групи. Середньодобовий приріст у курчат дослідної групи за основний період досліду склав 51 г. Жива маса птиці дослідної групи в 55 денному віці складала 2,7-2,8 кг, а у контрольної 2,4-2,5 кг, тобто різниця становила 0,3 кг на 1 голову.

Додавання АВМКК ЖИВИНА до раціонів курчат-бройлерів прискорює їх ріст та розвиток, підвищує резистентність до дії токсинів та вільних радикалів, що одразу відображається на їх фізіологічному стані. Використання у раціонах курчат-бройлерів АВМКК ЖИВИНА забезпечує: зниження витрати кормів на 18%, конверсії корму з 2,1% до 1,8%; покращує збереженість стада з 95% до 98%. При забої, тушки краще вирівняні за масою, що полегшує їх переробку та реалізацію.

Таблиця 2. Порівняльна економічна ефективність використання раціонів годівлі

Економічні показники годівлі

Контрольна група

Дослідна група

Вартість реалізації 1 кг живої ваги, грн

20,00

Середня вага тушки в 55 днів, кг

2,50

2,80

Затрати кормів на голову, кг/добу

0,14

0,16

Вартість 1 кг кормосуміші, грн/кг

3,00

3,55

Витрати корму на 1 кг привісу, грн/кг

9,33

7,89

Втрати від падежу на 1 кг привісу, грн/кг

1,00

0,36

Сумарні затрати кормів на 1 кг привісу (з врахуванням падежу), грн/кг

10,33

8,25

Рентабельність годівлі, %

194

242

Підвищення рентабельності годівлі (досдідна/контрольна), %

25,00

Наведена в таблиці 2 економічна ефективність від використання кормового концентрату показує, що не дивлячись на деяке зростання вартості кормосумішей дослідної групи в порівнянні з контрольною, рентабельність годівлі підвищилась на 25%.

Правильно обрана нашим підприємством схема виробництва птахівничої продукції дозволяє оптимально та максимально вигідно використати наявні корми господарства, підвищити зайнятість працівників, забезпечити правильне співвідношення вартості кормових ресурсів в структурі собівартості продукції.

Технолог Макарова Г.В. (095) 4624553

Фермерське господарство `Журавушка`
Надруковано у виданні для спеціалістів ветеринарної медицини «Здоров’я тварини і ліки» № 7-8 (129) липень-серпень 2012 р.

© Copyright 2017 ПФ ВІТА.
Створено в FamilyLab
Translate »