ПЕРЕМАГАЄМО РАЗОМ: -10% знижена ціна на КОМБІкорма
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОГО КОНЦЕНТРАТУ «ЖИВИНА» ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
  • 5503

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОГО КОНЦЕНТРАТУ «ЖИВИНА» ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

УДК 636.5:084.524

Блюсюк С.М., к.с.-г.н., доцент, ПрАТ «Зернопродукт МХП» Ладижин, Україна, Email: blusuk@mail.ru

Бучковська В.І., к.с.г.н., доценткафедра годівлі, розведення тварин і технології кормів Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Подільський державний аграрно-технічний університет Кам’янець-Подільський, Україна, Email: butschk@mail.ru

Євстафієва Ю.М., к.с.г.н., доценткафедра годівлі, розведення тварин і технології кормів Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Подільський державний аграрно-технічний університет Кам’янець-Подільський, Україна, E-mail: pp.nika@mail.ru

Харкавлюк В.І., к.с.-г.н., доцентПрАТ «Зернопродукт МХП» Ладижин, Україна, E-mail: harkavlyuk@mail.ru

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОГО КОНЦЕНТРАТУ «ЖИВИНА» ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

 Для вирішення актуальних питань реформування галузі птахівництва необхідний системний підхід з чітким розумінням структури галузі як системи, ланки якої взаємодіють між собою узгоджено. У статті наведено результати дослідження з вивчення ефективності використання кормового концентрату «Живина» при вирощуванні курчат-бройлерів кросу Ross-308. Згідно методики для проведення досліду відібрали 40 голів добових курчат, з яких за принципом аналогів сформували дві групи, по 20 голів (10 півників і 10 курочок) у кожній. Тривалість досліду становила 42 доби. У період вирощування курчат-бройлерів різниця у годівлі птиці контрольної і дослідної груп полягала у заміні 12% макухи соняшникової на кормовий концентрат «Живина».

Результати досліджень показали ефективність згодовування кормового концентрату. Введення до складу основного комбікорму кормового концентрату «Живина» призвело до зміни продуктивності курчат-бройлерів під впливом різних компонентів комбікорму. Так, витрати корму молодняком птиці, який впродовж усього досліду одержував основний комбікорм, склали 2,06 кг на 1 кг приросту живої маси, тоді як курчата-бройлери, яким згодовували кормовий концентрат «Живина», на 3,4% економніше витрачали корми.

Для годівлі курчат-бройлерів упродовж усього періоду їх вирощування рекомендуємо у складі комбікорму використовувати кормовий концентрат «Живина» із заміною ним 12% соняшникової макухи.

Ключові слова: продуктивність, годівля, курчата-бройлери.

 Вступ. Птахівництво – галузь сільськогосподарського виробництва, основним завданням якої є розведення, вирощування, утримання, годівля птиці, застосування механізації, автоматизації, проведення ветеринарної профілактики з метою одержання продукції птахівництва.

Світова практика доводить, що країни, в яких широко застосовують інноваційні досягнення, знаходяться в авангарді розвитку. Кожна національна інноваційна система несе в собі певну історичну спадщину нації, але інноваційні системи кожної країни не можуть існувати без інтеграційних взаємовідносин зі світовими системами, а також з окремими країнами. Виробництво бройлерів широко розповсюджене у багатьох країнах світу. Капіталовкладення у бройлерне виробництво окупляються у 3-4 рази швидше, ніж при виробництві свинини і у 8-9 разів – ніж при виробництві яловичини.

Для вирішення актуальних питань реформування галузі птахівництва необхідний системний підхід з чітким розумінням структури галузі як системи, ланки якої взаємодіють між собою узгоджено. Основний фактор, який стримує розвиток птахівництва – нестача кормів, слабка кормова база, низький рівень використання преміксів, білково-вітамінних добавок, вітамінів, амінокислот і особливо білка та енергії. На сучасному етапі оцінку кормів і раціонів для сільськогосподарської птиці здійснюють не тільки за комплексом поживних і біологічно активних речовин, але й за обмінною енергією, що міститься в одиниці маси корму.

Бройлерне птахівництво в Україні на сьогодні розвивається швидкими темпами. Лише торік виробництво м’яса бройлерів збільшилось на 13%, а частка його складає 85,7% усього промислового виробництва м’яса птиці. У зв’язку з цим дослідження з визначення ефективності використання у комбікормах курчат-бройлерів кормового концентрату «Живина» є актуальними і мають важливе наукове та практичне значення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для вирішення актуальних питань реформування галузі птахівництва необхідний системний підхід з чітким розумінням структури галузі як системи, ланки якої взаємодіють між собою узгоджено. Основний фактор, який стримує розвиток птахівництва – нестача кормів, слабка кормова база, низький рівень використання преміксів, білково-вітамінних добавок, вітамінів, амінокислот і особливо білка та енергії [1]. На сучасному етапі оцінку кормів і раціонів для сільськогосподарської птиці здійснюють не тільки за комплексом поживних і біологічно активних речовин, але й за обмінною енергією, що міститься в одиниці маси корму [2].

Мета. Метою дійсної публікації є оприлюднення результатів дослідження з визначення ефективності використання у комбікормах курчат-бройлерів кормового концентрату «Живина».

Методологія. Для визначення ефективності використання кормового концентрату у комбікормах для курчат-бройлерів нами були проведені дослідження в умовах Центру практичної підготовки студентів біотехнологічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. Матеріалом для науково-господарського досліду слугували курчата-бройлери кросу Ross-308. Дослід проводився за методом груп [3].

Відповідно до схеми досліду відібрали 40 голів добових курчат, з яких за принципом аналогів сформували дві групи, по 20 голів (10 півників і 10 курочок) у кожній. Добір аналогів проводили за віком і живою масою. Тривалість досліду становила 42 доби. У комбікормах для птиці дослідної групи частково замінили соняшникову макуху на кормовий концентрат «Живина.

Результати. «Живина» – амінокислотний вітамінно-мінеральний кормовий концентрат, який виробляється з високопротеїнової сировини рослинного походження з додаванням біологічно активних речовин: незамінних амінокислот, вітамінів, макро- та мікроелементів, ферментних речовин.

У період вирощування курчат-бройлерів різниця у годівлі птиці контрольної і дослідних груп полягала також у заміні 12% макухи соняшникової на кормовий концентрат «Живина».

За рахунок проведеної заміни макухи соняшникової на кормовий концентрат«Живина» вміст обмінної енергії знаходився на однаковому рівні в обох групах – 1,35 МДж. Вміст сухої речовини у комбікормі для курчат-бройлерів другої групи несуттєво зменшився. При вмісті золи у комбікормі для першої групи на рівні 5,09 г в другій групі цей показник становив 5,22 г. Щодо кількості сирого жиру та сирої клітковини, то слід відмітити, що суттєвої різниці між цими показниками у комбікормах для птиці контрольної і дослідної груп також не спостерігалось. Так, у контрольному комбікормі вміст сирого жиру склав 4,58, а в дослідному – 5,22 г, сирої клітковини – 2,82 та 2,84 г відповідно.

Введення до складу основного комбікорму кормового концентрату «Живина» призвело до зміни продуктивності курчат-бройлерів під впливом різних компонентів комбікорму (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка живої маси піддослідних курчат-бройлерів, г (n = 20)

Вік курчат, діб
1 40,4±0,02 40,0±0,15
7 164,44±3,90 180,14±4,23**
14 337,76±8,82 372,22±8,92**
21 578,77±14,87 636,96±18,12*
42 2097,4±43,12 2288,0±51,49**

 

1 – контрольна

Групи птиці

2 – дослідна

Примітка: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 порівняно з контролем.

 Слід зазначити, якщо у добовому віці піддослідний молодняк за живою масою практично не відрізнявся, то у віці 7, 14, 21 та 42 діб жива маса курчат-бройлерів обох груп змінювалась неоднаково і залежала від вмісту сирого протеїну та окремих амінокислот у раціоні, що було обумовлено проведеним введенням кормового концентрату. Так, у добовому віці жива маса курчат-бройлерів першої (контрольної) та другої (дослідної) груп практично не відрізнялася та становила 40,0-40,4 г. Проте з віком різниця у цьому показнику виявилася вірогідною та високо вірогідною. У 7-добовому віці курчата контрольної групи у середньому важили по 164,44 г, тоді як дослідної – на 15,74 г або 9,5% (Р < 0,01) більше. У віці 14 діб ця різниця уже становила 34,46 г (10,2%,

Р < 0,01), 21 – 58,19 г (10,1%, Р < 0,05), а 42 доби – 190,6 г або 9,1% при Р < 0,01 на

користь курчат-бройлерів дослідної групи.

Як видно, вказана різниця в усі вікові періоди, крім віку першої доби курчат, була статистично вірогідною.

У процесі проведення досліджень встановлено, що введення до складу комбікорму кормового концентрату «Живина» не вплинуло на збереженість курчат-бройлерів кросу Ross-308.

Загибель одного курчати у першій та другій групах не пов’язана з кормовим фактором. Причини вибуття молодняку тут були пов’язані з механічними пошкодженнями ніг.

Проаналізувавши період відгодівлі піддослідного молодняку, було вивчено витрати корму на одержання валового приросту живої маси за період досліду (табл. 2).

Аналізуючи дані, наведені у таблиці 2, слід відмітити, що молодняком першої (контрольної) групи при одержанні за період вирощування 39,08 кг абсолютного приросту живої маси витрачено 80,5 кг комбікорму, тоді як у силу неоднакового споживання в другій (дослідній) групі спожито 84,99 або на 4,49 кг більше. Завдяки цьому у контрольній групі на кожен кілограм приросту живої маси було витрачено 2,06 кг комбікорму, а в другій – на 3,4% менше.

Таблиця 2. Витрати корму піддослідним молодняком за період вирощування

Показник Групи птиці
1 – контрольна 2 – дослідна
Одержано приросту живої маси, кг 39,08 42,71
Витрачено корму всього, кг 80,50 84,99
у тому числі на 1 кг 2,06 1,99
Витрачено обмінної енергії всього, МДж 1088,20 1148,96
у т. ч. на 1 кг приросту 27,85 26,90
Витрачено протеїну всього, кг 18,86 19,73
у т. ч. на 1 кг приросту, г 483 462

 При цьому молодняком контрольної групи витрачено 1088,2 МДж обмінної енергії та 18,86 кг протеїну кормів. Проте витрати обмінної енергії у другій (дослідній) групі були на рівні 1148,96 МДж, що більше від контролю на 60,76 МДж. Аналогічно меншими були і валові витрати протеїну у контрольній групі відносно контролю – економія склала 4,4%.

У розрахунку на 1 кг приросту живої маси у першій контрольній групі було витрачено 27,85 МДж обмінної енергії, тоді як у другій дослідній – на 3,4% менше. При цьому витрати протеїну на 1 кг приросту були на рівні 462-483 г при меншому значенні у дослідній групі – 462, що менше порівняно з тваринами першої групи на 21 г.

Таким чином, економніше витрачали поживні речовини кормів курчата-бройлери дослідної групи, які споживали кормовий концентрат «Живина».

Результати наших досліджень свідчать, що заміна частини соняшникової макухи  на адекватну за поживністю кількість кормового концентрату «Живина» у раціонах курчат-бройлерів кросу Ross-308 під час вирощування по-різному вплинула на їх забійні якості. Така заміна у комбікормі курчат-бройлерів супроводжувалася збільшенням їх передзабійної живої маси, маси непатраної, напівпатраної та патраної тушок. Так, передзабійна жива маса у курчат першої групи становила 2105,4 г, а другої – 2293,0 г, тобто на 187,6 г більше з вірогідною різницею.

Висновки і перспективи. У результаті досліджень встановлено певні зміни у продуктивності курчат-бройлерів під впливом різних компонентів комбікорму. Зокрема, витрати корму молодняком птиці, який впродовж усього досліду одержував основний комбікорм, склали 2,06 кг на 1 кг приросту живої маси, тоді як курчата-бройлери, яким згодовували кормовий концентрат «Живина», на 3,4% економніше витрачали корми. Для годівлі курчат-бройлерів впродовж усього періоду їх вирощування рекомендуємо у складі комбікорму використовувати кормовий концентрат «Живина» із заміною ним 12% соняшникової макухи.

Список використаних джерел

  1. Агеев, В.Н.  Кормление  птицы  [Текст]:  справочник   /   В.Н.   Агеев,   И.А. Егоров, Т.Н. Околелова. – М. : Агропомиздат, 1987. – 192 с.
  2. Бердников, Т.П. Физиология желудочного пищеварения у птиц [Текст] : учебное пособие БСХИ / Т.П. Бердников. – Благовещенск, 1989. – 95 с.
  3. Викторов, П.И. Методика и организация зоотехнических опытов [Текст] /

П.И. Викторов, В.К. Менькин. – М. : Агропромиздат, 1991. – 112 с.

  1. Кальницкий, В.Д. Минеральные вещества в кормлении животных [Текст] /

В.Д. Кальницкий. – Л. : Агропромиздат, 1985. – 207 с.

  1. Карабанов, С.Е. Справочные материалы и комментарии к нормам кормления птицы [Текст] / С.Е. Карабанов // Ефективні корми та годівля. – 2008. – № 1. – С. 29-31.
© Copyright 2017 ПФ ВІТА.
Створено в FamilyLab