ПЕРЕМАГАЄМО РАЗОМ: -10% знижена ціна на КОМБІкорма
Комбікорми КОМБІ™ та БВМД ДИВО™ в годівлі курчат бройлерів кросу КООБ-500
  • 2465

Комбікорми КОМБІ™ та БВМД ДИВО™ в годівлі курчат бройлерів кросу КООБ-500

Комбікорми КОМБІ™ та БВМД ДИВО™ в годівлі курчат бройлерів кросу КООБ-500
Для проведення досліду з добових курчат бройлерів кросу КООБ-500 – аналогів за живою масою – було сформовано три групи (таблиця 1) по 20 голів у кожній. Курчат утримували в приміщенні на глибокій підстилці з дотриманням рекомендованих технологічних параметрів і ветеринарних вимог. Протягом 5 днів перехідного періоду птиця отримували повнораціонний стартовий комбікорм, збалансований за основними поживними і біологічно активними речовинами.
За контроль було взято стартерний комбікорм ТзОВ «Агролайф корми». В основний період досліду кормом для другої дослідної групи був повнораціонний комбікорм КОМБІ™ (ВІТА ПФ м.Обухів), а для третьої дослідної до складу корму входили 10% дерті кукурудзи, 50-55 % екструдованого зерна тритикале озимого сорту «Богодарське» і 35-40% БВМД ДИВО™ (ВІТА ПФ м.Обухів). Під час експерименту обраховували живу масу курчат, середньодобовий приріст і витрати корму на 1 кг приросту.

Схема досліду Таблиця 1

Групи

Зрівняльний період (5діб)

Основний період

(6-21добу)

Основний період

(21-42 добу)

1 – контрольна

Стартовий комбікорм

комбікорм стартер ТзОВ “Агролайф корми”

комбікорм стартер ТзОВ “Агролайф корми”

2дослідна

КОМБІкорм™ 0-3 тиж

КОМБІкорм™ 3-6 тиж.

3 дослідна

Зерносуміш (тритикале екструдоване 50% + дерть кукурудзяна 10%) +БМВД ДИВО™(40%)

Зерносуміш (тритикале екструдоване 55% + дерть кукурудзяна 10%) +БМВД ДИВО™(35%)

Комбікорм стартер, який споживала контрольна група, був придбаний в мережі ветеринарних аптек. В зв’язку з тим, що споживання його птицею протягом першого основного періоду (6-21 доба) було низьким, а наявна кількість достатньою – прийнято рішення використати його і у другий основний період досліду (21-42 доба). Комбікорм КОМБІ™ і БВМД ДИВО™ купувалися безпосередньо у виробника (завод кормів ВІТА ПФ м.Обухів). На основі БВМД ДИВО™ було виготовлено власний комбікорм у вигляді крупки. Протягом досліду від кожної групи птиці відбиралися зразки корму який вона споживала і по завершенню досліду було проведено його аналіз.
Динаміку росту бройлерів та обрахунок досліду наведено в таблиці 2

Результати досліду Таблиця 2

Дата

09/06/19р

16/06/19р

25/06/19р

16/07/19р

09/06/19р

16/06/19р

25/06/19р

16/07/19р

09/06/19р

16/06/19р

25/06/19р

16/07/19р

Група птиці

1 контрольна

2 дослідна

3 дослідна

Вік, діб

5

12

21

42

5

12

21

42

5

12

21

42

Жива маса, г

114

270

508

1412

110

378

1036

2965

112

390

1000

2836

112

262

505

1320

110

378

1020

2960

110

380

990

2830

100

240

460

1200

106

374

994

2945

108

360

950

2830

98

238

460

1195

104

368

980

2940

102

354

950

2820

108

236

420

1000

98

368

976

2930

98

350

940

2740

104

226

415

980

98

366

965

2915

98

350

932

2720

98

225

410

960

98

365

964

2860

98

350

920

2640

95

224

400

950

96

360

960

2820

98

348

914

2625

95

222

390

930

95

360

960

2818

96

300

890

2625

95

220

389

920

95

354

950

2800

96

294

850

2600

95

212

365

920

95

334

950

2790

96

285

834

2560

95

210

358

920

95

330

946

2760

95

282

810

2540

96

210

356

902

95

328

940

2760

95

280

800

2520

95

208

350

890

95

324

940

2740

95

280

800

2510

96

200

345

842

95

322

925

2620

94

274

770

2500

94

195

340

830

95

310

910

2600

94

272

750

2495

94

192

330

720

95

290

906

2600

92

264

750

2380

92

190

329

696

92

278

890

2590

92

250

740

2378

92

168

328

690

92

274

850

2580

92

230

730

2250

92

150

320

690

92

264

844

2560

92

220

720

2230

Жива маса групи (20 голів), г

1960,0

4298,0

7778,0

18967

1951,0

6725,0

18906

55553

1953,0

6113,0

17040

51629

Середня жива маса, г

98,0

214,9

388,9

948,4

97,6

336,3

945,3

2777,7

97,7

305,7

852,0

2581,5

Серелньодобовий приріст, г

16,7

19,3

26,6

34,10

67,7

87,3

29,7

60,7

82,4

Використано корму на 1 голову, г

239

1740

870

4030

830

3300

Валовий приріст 1 голови, г

850,4

2680,1

2483,8

Витрати корму на 1кг приросту, г

2,33

1,83

1,66

Яку ціль переслідував даний дослід? Вона полягала в тому, щоб на прикладі кількох кормових засобів показати ефективність отримання м’яса птиці, коли нівелюється вплив племінних якостей чи то породних особливостей, а ключовим фактором є якість самого корму.
Вже в кінці першого тижня досліду спостерігалася тенденція інтенсивності росту курчат бройлерів в подальшому. Найвищий середньодобовий приріст відмічений у птиці другої групи яка споживала комбікорм КОМБІ™. Він перевищував фактично більше чим в 2 рази приріст аналогів контрольної групи і на 14,8% курчат-бройлерів третьої групи. Ключовим фактором у перший період досліду було споживання корму. Найнижчим воно було у птиці з контрольної групи. На цей період на групу (20 голів) було спожито всього 4,78 кг корму в той час як птиця другої групи спожила 17,4 кг, а третьої 16,6 кг. (доступ до кормів – вільний).
На 21 добу жива маса курчат бройлерів другої дослідної групи становила 945,3 г, що в 2,4 рази більше ніж у птиці контрольної групи і на 11% ніж у третьої дослідної. Із вищенаведених даних прослідковується подальше збільшення розриву у живій масі птиці контрольної і другої дослідної груп. Отримані дані свідчать про те, що якість корму є ключовим фактором на початкових етапах росту курчат бройлерів і впливає на їх енергію росту в подальшому.
В другий період досліду з 21 до 42 доби середньодобовий приріст курчат- бройлерів другої дослідної групи становив 87,3г, що було вищим порівняно з приростом контрольної групи в 3,3 рази !!!. Середньодобовий приріст курчат- бройлерів третьої групи був нижчим порівняно з приростом птиці другої групи лише на 5,6%. В даний період досліду спостерігалася тенденція до зближення інтенсивності росту птиці цих двох груп. А ось споживання корму у птиці третьої групи порівняно з другою знизилось з 4,8 % до 22%. Тобто на фоні зростання зближення птиці другої і третьої груп у приростах спостерігалося зниження витрат корму у птиці третьої групи. Одна особливість корму який споживали курчата бройлери третьої дослідної групи, що він при однаковому об’ємі мав меншу масу порівняно з кормом решти груп. Це було пов’язано з тим, що тритикале, яке складало більшу половину в структурі даного корму, було в екструдованому вигляді, що впливало, в тому числі, і на поживність готового корму.
За весь період досліду валовий приріст у курчат-бройлерів кросу КООБ-500 другої дослідної групи, яка споживала комбікорм КОМБІ™, становив 2680,1 г. Дещо нижчим був валовий приріст у птиці третьої групи, якій згодовували комбікорм власного виробництва з додаванням БВМД ДИВО™: він склав 2483,8 г. І найнижчий валовий приріст 850,4 г отримано у контрольній групі на стартерному комбікормі ТзОВ «Агролайф корми».
Слід відмітити, що найнижча витрат корму на 1 кг приросту була зафіксована у птиці третьої дослідної групи яка споживала комбікорм власного виробництва з додаванням БВМД ДИВО™. Цей показник становив 1,66 кг при 1,83 кг на комбікормі КОМБІ™ (друга дослідна) і 2,33 кг на стартерному комбікормі ТзОВ «Агролайф корми» (контрольна).
Аналіз хімічного складу та поживності спожитих курчатами-бройлерами комбікормів (таблиця 3, 4) дав можливість пояснити їх інтенсивність росту.

 

Хімічний склад кормів у абсолютно сухій речовині, % Таблиця 3

Назва зразка

Сирий протеїн

Сирий жир

Сира клітко-вина

Сира зола

БЕР

Комбікорм стартер ТзОВ «Агролайф корми» (контрольна)

15,9

2,9

1,6

4,3

75,3

Комбікорм КОМБІ 0-3 тиж.

(друга дослідна)

21,9

5,5

5,4

6,7

60,3

Комбікорм КОМБІ3-6 тиж.

(друга дослідна)

18,5

7,3

6,0

6,8

61,4

Комбікорм з БВМД ДИВО 0-3 тиж. (третя дослідна)

17,5

3,5

2,7

4,8

71,6

Комбікорм з БВМД ДИВО 3-6 тиж. (третя дослідна)

18,4

3,9

2,9

5,2

69,7

Причиною низької продуктивності курчат бройлерів контрольної групи був низький рівень протеїну в стартерному комбікормі. Він не відповідав потребам птиці не тільки до трьохтижневого віку, але і старшої групи. Також комбікорм-стартер ТзОВ «Агролайф корми» містив достатній рівень енергії але недостатню кількість незамінних амінокислот у складі протеїну корму необхідних для синтезу білків власного тіла швидко ростучим організмом курчат-бройлерів.

 

Поживність 1 кг корму для птиці в сухій речовині Таблиця 4

Назва зразка

Перетравний протеїн, г

Обмінна енергія, МДж

1.

Комбікорм стартер ТзОВ «Агролайф корми» (контрольна)

124

12,33

2.

Комбікорм КОМБІ 0-3 тиж.

(друга дослідна)

171

11,91

3.

Комбікорм КОМБІ 3-6 тиж.

(друга дослідна)

144

11,97

4.

Комбікорм з БВМД ДИВО 0-3 тиж. (третя дослідна)

144

12,21

5.

Комбікорм з БВМД ДИВО 3-6 тиж. (третя дослідна)

136

12,23

Комбікорми КОМБІ™ які споживали курчата-бройлери другої дослідної групи вцілому забезпечували птицю всіма необхідними поживними речовинами і обмінною енергією для їх інтенсивного росту, про що свідчать середньодобові прирости та вік досягнення забійної кондиції.
Досить цікаві результати були отримані при згодовуванні курчатам- бройлерам третьої дослідної групи комбікорму власного виробництва з додаванням БВМД ДИВО™. Даний корм мав дещо нижчий рівень протеїну порівняно з комбікормами КОМБІ™, але вищий рівень енергії і низький вміст клітковини. Останні показники були отримані за рахунок переробки зерна тритикале на екструдері і в такому стані введеного до складу комбікорму. За рахунок екструдування знизився рівень недоступних для птиці складових сирої клітковини тритикале і були знешкодженні антипоживні речовини (алкілрезорциноли), які дісталися даній культурі у спадок від жита і являються обмежуючим фактором, що впливає на відсоток використання зерна у складі комбікормів. Таким чином у птиці третьої дослідної групи були отримані найнижчі витрати корму на 1 кг приросту.

За результатами досліду встановлено:
– лінійка комбікормів КОМБІ™ для бройлерів забезпечують інтенсивний ріст курчат-бройлерів кросу КООБ-500, низькі витрати корму та короткі терміни досягнення забійної кондиції;
– комбікорм власного виробництва з додаванням БВМД ДИВО™ (35/30/25%) до зернової частини прияє високій інтенсивності росту птиці та економії кормів.
– комбікорм стартер ТзОВ «Агролайф корми» не можна називати комбікормом для годівлі птиці-бройлера жодних кросів.

Економічна ефективність використання трьох видів кормів за період приведена нижче:
Порівняльна ефективність використання раціонів годівлі
курчат бройлерів кросу КООБ-500

Таблиця 5.

Економічні показники годівлі

1 – контрольна

2 – дослідна

3 – дослідна

Використано корму на 1 голову, г

1979

4900

4130

Затрати кормів на голову за період досліду 37 діб, кг

53

132

112

Вартість 1 кг корму, грн

15,0

13,2

12,0

Витрати корму на 1 кг приросту, кг

2,33

1,83

1,66

Сумарні затрати корму на 1 кг приросту, грн.

34,95

24,156

19,92

Середня жива маса, г

948,4

2777,7

2581,5

Валовий приріст 1 голови, г

850,4

2680,1

2483,8

Реалізаційна ціна 1 кг живої маси, грн.

35

Рентабельність годівлі, %

0,14

31

43

 
Економічна характеристика науково-виробничого досліду показує високу ефективність використання якісних комбікормів, білкових вітамінно-мінеральних добавок, їх високу віддачу по показникам рентабельності годівлі 31-43%, а також оборотності стада (37 діб). За таких умов м”ясне птахівництво виходить в найрентабельнішу галузь сільського господарства. За інших обставин – використання кормів з низькою якістю, але привабливою назвою та упаковкою – шлях до втрати обігових коштів підприємства.
Виробникам продукції птахівництва/тваринництва особливу увагу слід звернути на відповідність кормів вимогам якості, біобезпеки, знаходження незалежного арбітра, в особі акредитованої авторитетної установи, задля об”єктивності та неупередженості висновків. Безкоштовні консультанти, помічники з годівлі – “солодкі” інструменти кормового маркетингу, в якому виробники продукції птахівництва/тваринництва найчастіше виступають економічними “жертвами” продавців.
Варто замислитись та прийняти вірні рішення.

О.І. Килимнюк к.б.н.
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААНУ

© Copyright 2017 ПФ ВІТА.
Створено в FamilyLab