ПЕРЕМАГАЄМО РАЗОМ: -10% знижена ціна на КОМБІкорма
Сальцій – альтернативне джерело кальцію і фосфору в раціонах сільськогосподарських тварин
  • 4571

Сальцій – альтернативне джерело кальцію і фосфору в раціонах сільськогосподарських тварин

Сучасній науці добре відомо, що найбільш суттєвими факторами в мінеральному живленні тварин є два найголовніших елемента – кальцій і фосфор. Джерелами кальцію для тварин можуть бути об’ємні корми і численні природні викопні мінерали, поширені в багатьох регіонах країни.

Забезпечення тварин фосфором було і залишається найбільш складною проблемою. Це пов’язано з тим, що у викопних джерел цього макроелемента немає. У об’ємистих кормах фосфору мало. Наприклад, в сіні його концентрація нижче, ніж кальцію в 5-9 разів. У концентрованих кормах фосфору відносно багато. Але його засвоєння з цих кормів не перевищує 10-12% від вихідної кількості, що й обумовлює його колосальний дефіцит. Як правило більше 90 % фосфору концентрованих кормів пов’язано в специфічні органічні солі – фітати. Власних ферментів, що руйнують ці солі в організмі тварин і птахів немає. І тільки у дорослих жуйних мікроорганізми рубця здатні вивільняти фосфор з фітінових з’єднань, роблячи його доступним для тварин.

Сучасне тваринництво і птахівництво вже не мислиме без використання фосфорних добавок. У світовій практиці широко застосовують монокальцій, дикальцій та трикальційфосфати.

Трикальційфосфат відрізняється  високим серед фосфатів ступенем засвоєння кальцію і фосфору при мінімальних концентраціях важких металів і шкідливих елементів. Перший доказ цьому – висока концентрація лимоннорозчинних, засвоюваних форм цього елемента. Відомо, що трикальційфосфат містить до 90% розчинних форм фосфору в 2 % лимонної кислоті, тоді як у дикальційфосфаті концентрація таких форм рідко перевищує 78 %. Природно, що у моно- і дикальційфосфатів розчинного фосфору більше, ніж у трикальційфосфаті, тому і коштують вони на порядок дорожче. Головний позитивний аргумент фосфатів високої лимонорозчинності  – розчинність у шлунково-кишковому вмісті навіть при низькій кислотності в шлунку.

Фосфор фосфатів краще засвоюється організмом тварин і птиці, ніж фосфор кормів. Наприклад, якщо фосфор зернових компонентів комбікорму засвоюється не більше ніж на 17-23 %, то фосфор фосфатів здатний переходити в кров’яне русло більш ніж на 90 % від початкової кількості його в добавці.

Альтернативою фосфатам може виступати тільки натуральне джерело кальцію і фосфору з високим ступенем  його засвоєння організмом сільськогосподарських тварин і птиці. Такою альтернативою,   на думку вчених, є  новий продукт Сальцій™Р, розроблений в 2010-2013 році виробничим підприємством ПФ ВІТА (м.Обухів Київської області).

Сальцій™Р – спеціально розроблена та особливим чином виготовлена мінеральна суміш, що використовується в годівлі сільськогосподарських продуктивних тварин, птиці, містить легкозасвоювану форму кальцію і фосфору. Виготовляється у вигляді трьох різних за складом концентрованих сумішей: для птиці (Са:Р) 4:1, для свиней, інші (мілкі тварини) (Са:Р) 2,5:1, для жуйних сільськогосподарських тварин (Са:Р) 2,0-2,5:1. За рівнем  вмісту кальцію та фосфору Сальцій™Р відповідає дифторованому фосфату, трикальційфосфату, а за рівнем засвоєння – на 50% перевищує їх.

За даними досліджень лабораторії моніторингу якості кормів і сировини Інституту кормів та сільського господарства Поділля  НААН вміст кальцію у Сальцій™Р знаходиться в межах  300-450 г/кг (30-45%). Доступність його для тваринного організму доходить до 100%. Вміст фосфору в мінеральному концентраті коливається в межах 150-200 г/кг (15-20%). Розчинність його в 2 % лимонній кислоті складає більше 95%.

Кальцій та фосфор мінеральної суміші Сальцій™Р знаходиться  в фізіологічно доступній для тварин, птиці (гідроксиапатитній) формі. Додатково слід відмітити вміст в Сальцій™Р значної кількості біогенних мікроелементів. В розрахунку на 1кг мінерального концентрату міститься, мг: заліза 250-700, цинку 110-140, марганцю 10-50, міді 3-10.

З метою порівняння доступності біогенних елементів кальцію і фосфору мінерального концентрату Сальцій™Р та визначення перетравності основних поживних речовин, на фізіологічному дворі лабораторії зоотехнічної оцінки кормів Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААНУ протягом 2010-2013 років було проведено ряд лабораторних,  науково–виробничих досліджень нового продукту.

Нижче наведено опис одного з балансових дослідів.

Для проведення досліду були підібрані дві групи свиней живою масою 80-85 кг, по чотири у кожній, з урахуванням походження, віку, статі, породи, живої маси.

Раціон включав кормову сировину: зерновідходи пшениці, пшеничні висівки і макуху соняшникову. Повноцінність протеїну балансувалася за рахунок введення L-лізину, завдяки чому добовий вміст найбільш лімітної амінокислоти був на рівні потреби – 20 г.

Тварини контрольної та дослідної груп отримували основний раціон, який включав 66,8% зерновідходів пшениці, 28% пшеничних висівок і 3% соняшникової макухи, 0,25 % L-лізину і  0,45% кухонної солі. Крім того контрольна група в якості джерела поповнення фосфору і кальцію отримувала 1,5% трикальційфосфату, а дослідна аналогічну кількість мінерального концентрату Сальцій™Р.

Під час балансового досліду велось постійне спостереження за фізіологічним станом дослідних тварин. Поведінка була задовільною в дослідній і в контрольній групах. Тварини вели себе спокійно. Споживання кормів було доволі у свиней контрольної і дослідної груп.

Протягом основного періоду вівся облік спожитого корму, залишків корму, виділеного калу і сечі. Проводився відбір корму, залишків, калу і сечі, а на восьмий день були сформовані середні зразки, які пройшли підготовку при температурі 65оС і подрібнення на лабораторному допоміжному обладнанні.

На початку та в кінці досліду проводилося контрольне зважування тварин. Середньодобові прирости у тварин контрольної групи були на рівні 790±10г, а у тварин дослідної групи – 865±15г.

Дані, одержані нами, свідчать, що у тварин дослідної групи спостерігалась помітна тенденція до кращої перетравності сухої і органічної речовин, сирого протеїну, жиру, безазотових екстрактивних речовин. Але загальна картина перетравності у тварин контрольної і дослідної груп, відбувалась приблизно на одному рівні (мал. 1).

Мал. 1 Перетравність основних поживних речовин раціонів свиней

З усіх поживних речовин раціону свині дослідної групи мали найвищу перетравність протеїну. Що підтверджують їх високі середньодобові прирости в порівнянні з контрольними аналогами.

Аналіз  середньодобового балансу азоту отриманого за результатами обмінного досліду (мал. 2) вказує на підвищення метаболічних процесів в організмі свиней дослідної групи. За меншого надходження азоту з кормом спостерігалось його більше відкладання в тілі тварин і відповідно на 8,2% було кращим його використання організмом.

Основна наша увага була приділена визначенню балансу кальцію і фосфору з раціонів із трикальційфосфатом і мінеральним концентратом Сальцій™Р (мал. 3, мал. 4).

 

Мал. 3 Середньодобове засвоєння кальцію

За результатами середньодобового балансу кальцію видно, що тварини які споживали трикальційфосфат, за більшого надходженні кальцію з кормом менше його відкладали в тілі. І навпаки у свиней, які отримували раціони із мінеральним концентратом Сальцій™Р при меншій кількості кальцію в спожитому кормів тілі тварин відкладалось його більше. В порівнянні з трикальційфосфатом свині, які споживали раціони із мінеральним концентратом Сальцій™Р мали на 25% вище утримання кальцію від спожитої кількості.

Раціони свиней містили досить багато фітазного фосфору за рахунок високого вмісту пшеничних висівок (28%). А результат утриманого такого фосфору з корму раціону фактично  знаходяться на рівні 1-5% від загального утриманого в тілі фосфору. За рахунок додавання мінеральних добавок в контрольній та дослідній групах утримання фосфору в тілі тварин було н рівні 12,5 та 17,9% відповідно. Тобто утримання (засвоєння) фосфору тваринами дослідної групи з використанням Сальцій™Р  на 42%  вище порівняно з контрольною групою, де в якості балансуючої добавки використовувався трикальційфосфат.

Застосування Сальцій™Р в якості макроелементної кальцій- фосфорної балансуючої добавки дає змогу повністю вирішити питання забезпечення засвоєння організмів сільськогосподарських тварин/птиці за кальцієм, фосфором.  Сальцій™Р є повноцінним замінником дифторованого фосфату, трикальційфосфату в раціонах годівлі. Враховуючи високий рівень засвоюваного  кальцію та фосфору, майже рівну вартість порівняно з  іншими кальцій-фосфорвмісними балансуючими добавками, економічна ефективність використання Сальцій™Р в раціонах годівлі на 20-30% вища.

© Copyright 2017 ПФ ВІТА.
Створено в FamilyLab
Translate »