ПЕРЕМАГАЄМО РАЗОМ: -10% знижена ціна на КОМБІкорма
«Живина» джерело підвищення молочної продуктивності дійних корів
  • 5302

«Живина» джерело підвищення молочної продуктивності дійних корів

Балансування раціонів молочних корів – запорука їх високої продуктивності.Організація раціональної годівлі молочної худоби базується на врахуванні потреб тварин в енергії, поживних i біологічно активних речовинах, необхідних для підтримання життєвих функцій організму, приросту живої маси, синтезу молока, збереження в нормі відтворювальних функцій здоров`я загалом. Ефективність використання поживних речовин i нормальна життєдіяльність організму визначаються збалансованістю раціону i забезпеченням потреби тварин в енергії, протеїні, жирах, вуглеводах, мінеральних речовинах, вітамінах відповідно до продуктивності та фізіологічного стану. Надлишок чи недостатня кількість одного із елементів живлення по відношенню до інших викликає погіршення використання поживних речовин і призводить до порушення обміну речовин та зниження продуктивності.

Матеріали і методика досліджень. Об’єктом досліджень були корми відібрані на фермі с. Лотівка Шепетівського району Хмельницької області ТОВ «Подільський господар». Застосовуючи загальноприйняті зоохімічні методи досліджень проводили повний зоохімічний аналіз кормів та встановлювали їх поживність. Вивчаючи при цьому вміст протеїну, жиру, клітковини, золи та безазотових екстрактивних речовин.

Дослід проводили на дійних коровах. Було сформовано дві групи тварин, на основі контрольного доїння та періоду лактації, по 13 голів у кожній. Контрольна група отримувала основний раціон який складався: сінаж тритикале – 45,3% (20кг), жом буряковий – 34,3% (15кг), солома пшенична – 6,1% (2,7кг), кормова суміш (солодові ростки (50%) + дерть пшенична, сіль кухонна) – 8% (3,5кг), соняшникова макуха – 2,3% (1кг), кондитерський концентрат – 4,0% (1,8кг). Дослідній групі до основного раціону вводили АВМКК «Живина», 200г на 1 дійну корову на добу.

Під час досліду вивчалася динаміка молочної продуктивності. Якість молока, масова частка білку та жиру, від кожної корови контролювалася за допомогою болгарського приладу «Екомілк».

Результати досліджень. Нами було відібрано зразки кормів у с. Лотівка Шепетівського району Хмельницької області ТОВ «Подільський господар» і вивчено їх зоохімічний склад та поживність. Сінаж тритикале – корм, який мало вивчений, за зоохімічним складом він близький до сінажу однорічних трав. Сирого протеїну в ньому 98,8 г/кг, 64 г перетравного протеїну і 8,41 МДж обмінної енергії у перерахунку на абсолютно суху речовину. Суміш кормова з солодових ростків і дерті містить досить високий вміст сирого протеїну 214,2 г/кг, 165 г перетравного протеїну і 10,64 МДж обмінної енергії (табл.1).

Таблиця 1. Хімічний склад кормів, які входили до основного раціону, % у АСР.

Назва зразка Протеїн Жир Клітковина Зола БЕР
1 Сінаж тритикале 9,88 3,34 36,89 8,38 41,52
2 Жом буряковий 11,11 1,39 22,77 4,44 60,29
3 Солома пшенична 2,78 1,60 39,20 4,72 51,70
4 Суміш кормова (50% солодові ростки + 50% дерть) 21,42 2,01 13,34 6,25 56,98
5 Макуха соняшникова 36,35 1,65 15,05 7,81 39,14

Перед тим, як вводити у раціон дійних корів сінаж тритикали ми вивчили в ньому співвідношення основних кислот бродіння, на основі яких оцінили якість силосу по Флігу. Доля молочної кислоти була на рівні 0,63%, оцтової – 0,33% і на жаль у ньому була присутня масляна кислота в кількості 0,27%. Загальна кислотність сінажу була 1,4%. Оцінка сінажу проводилась у балах, їх сума була 28 і відповідно якість сінажу – посередня.

«Живина» – амінокислотний вітамінно-мінеральний кормовий концентрат, який виробляється з високо протеїнової сировини рослинного походження із додаванням біологічно активних речовин: незамінимих амінокислот, вітамінів, макро- та мікроелементів, ферментних речовин. Це концентрат, який балансує амінокислотний склад протеїну в раціоні, балансує макро- та мікроелементний склад та сприяє ферментній активності системи травлення. Масова частка сирого протеїну в ньому не менше 30,0%, а обмінної енергії 11 МДж у перерахунку на абсолютно суху речовину.

Наш дослід тривав 85 діб протягом яких було проведено три контрольних доїння (табл. 2 і 3).

Таблиця 2. Контрольна група

Кличка Інв.№ Контрольне доїння
27.10.2008р. 02.12.2008р. 25.12.2008р. 19.01.2009р.
Надій, кг. Надій, кг. Надій, кг. Надій, кг.
1 Смішинка 8717 10,0 11,0 11,5 10,0
2 Ромашка 8711 10,0 10,5 11,0 9,5
3 Райдуга 8612 9,5 6,0 5,5 7,5
4 Вишенька 3392 10,0 8,5 10,5 7,5
5 Липка 3622 9,5 11,0 11,5 8,0
6 Ласуня 3602 9,5 12,0 10,5 9,5
7 Синичка 3606 9,0 7,5 7,5 4,5
8 Полянка 8677 8,0 9,0 10,5 9,0
9 Кісточка 3599 9,0 8,8 5,0 7,5
10 Нафаня 3542 7,0 3,8 7,5 8,0
11 Щасливиця 3621 8,0 6,0 6,0 9,5
12 Нічка 3523 6,5 7,0 7,5 6,0
13 Чорнушка 3641 6,5 5,0 2,0 1,0
Всього 112,5 106,1 106,5 97,5
Середньодобовий надій, M 8,65 8,16 8,19 7,50
±m 0,38 0,73 0,87 0,72

Протягом всього досліду корови контрольної і дослідної груп отримували однаковий раціон і це дало можливість вивчити вплив згодовування амінокислотного вітамінно-мінерального кормового концентрату «Живина» на молочну продуктивність корів. Середньодобовий надій проведений на початку досліду підтверджує, що формування тварин у дослідній і контрольній групах було проведено з урахуванням молочної продуктивності та спаду лактації.

Таблиця 3. Дослідна група

Кличка Інв.№ Контрольне доїння
27.10.2008р. 02.12.2008р. 25.12.2008р. 19.01.2009р.
Надій, кг. Надій, кг. Надій, кг. Надій, кг.
1 Смерічка. 1030. 10,0. 14,0. 14,0. 12,0.
2 Хризантема 8618 10,0 12,0 13,0 12,5
3 Веселка 8995 9,5 10,5 10,5 10,5
4 Зозуля 3239 10,0 12,0 13,0 12,0
5 Волошка 3232 9,5 9,0 11,5 11,0
6 Сливка 3243 9,5 11,0 12,5 11,0
7 Сойка 3244 9,0 6,0 6,5 6,0
8 Попелюшка 8354 8,0 8,0 9,5 8,0
9 Купава 7845 9,0 11,0 11,5 10,0
10 Кузя 3234 7,0 6,0 13,0 11,5
11 Незнайка 3242 8,0 4,0 4,0 1,5
12 Зірка 9021 6,5 9,0 7,0 12,0
13 Трембіта 3240 6,5 6,0 4,0 2,5
Всього ? 112,5 118,5 130,0 120,5
Середньодобовий надій, M 8,65 9,12 10,00 9,27
±m 0,28 0,86 1,01 1,07

Провівши три контрольних надої під час досліду ми одержали дані, які доводять, що середньодобові надої у корів контрольної групи були на 19% нижчі ніж у корів дослідної групи. Надої у корів контрольної групи були на рівні 12,0 – 1,0 кг, а у корів дослідної групи 14,0 – 1,5 кг.

Цікавий і той факт що темпи спаду лактації у корів, які в складі раціону споживали «Живину» в загальній картині сповільнювався (рис. 1). Якщо на початку досліду у кожній з груп кількість корів у яких середньодобові надої були на рівні 10 кг складали 23%. То проведений контрольний середньодобовий надій у кінці досліду показав, що у контрольній групі таких тварин залишилося лише 7,8%. Тоді, як у дослідній групі їх кількість складала 69%. Важливо і те, що у контрольній групі найвищий надій був 10 кг, то як у дослідній 12 кг причому у 30% тварин.

Не менш важливий і той факт, що якість молока у тварин і контрольної дослідної групи залишалась протягом досліду високою, причому підвищення середньодобових надоїв у тварин дослідної групи не знизило процент білку та жиру у молоці, а навіть спостерігалась тенденція до підвищення цих показників (табл. 4).

Таблиця 4. Показники якості молока

 

Групи Білок, % Жир, % Густина
°Ареометра кг/м?
Контрольна 2,72 3,8 1028,60 28,60
±m 0,06 0,14 1,41 1,41
Дослідна 2,87 3,9 1028,70 28,70
±m 0,01 0,14 0,14 0,14

Доцільність використання АВМКК «Живина» в раціонах дійних корів підтверджується і економічними розрахованими (табл. 5). За період проведення досліду у дослідній групі надоїли на 1214 літрів молока більше порівняно з контрольною і отримали додатково 1555,4 грн. прибутку.

Таблиця 5. Розрахунок економічної ефективності використання АВМКК «Живина» в годівлі дійних корів

Інтервал між контрольними доїннями, днів: Всього за дослід
37 23 25
Надій молока на групу за період:
контрольна
дослідна
848,80
948,00
2449,50
2990,00
2437,50
3012,50
5735,80
6950,50
Вартість надоєного молока на групу
за період (при закупівельній ціні 1,7грн./кг), грн:
контрольна
дослідна
1442,96
1611,60
4164,15
5083,00
4143,75
5121,25
9750,86
11815,85
Витрати АМВКК «Живина», кг 20,80 59,80 65,00 145,60
Вартість АМВКК «Живина», грн. 72,8 209,3 227,5 509,6
Вартість надоєного молока у дослідній
групі за мінусом витрат на АМВКК «Живина», грн:
1538,80 4873,70 4893,75 11306,25
Різниця в вартості молока між дослідною і контрольною групами, грн. +95,84 +709,55 +750,00 +1555,39
Додаткові затрати на 1л молока, 0,08 0,07 0,08 0,07
Додатковий прибуток на 1л молока, грн. 0,10 0,24 0,25 0,22

Прибутковість молока у дослідній групі підвищилась на 16%. Розрахунок показує, що на 7 коп. затрачених на виробництво 1 літра молока можна отримати 22 коп. додаткового прибутку.

Висновок

Результати проведених досліджень свідчать, що використання в раціонах дійних корів амінокислотного вітамінно-мінерального кормового концентрату «Живина» забезпечує підвищення середньодобових надоїв на 19% і додаткового прибутку на 16%.

© Copyright 2017 ПФ ВІТА.
Створено в FamilyLab
Translate »